Welkom op de website van Meander-arbeid

Meander-Arbeid staat voor:

Arbeidskundige inbreng bij uitval en re-integratie:

Introductie Meander Arbeid

Het beroep van de arbeidsdeskundige in Nederland is inmiddels meer dan 100 jaar oud, maar nog springlevend, en de kennis en ervaring bij Meander Arbeid beslaat ruim 25 jaar daarvan. Meander Arbeid richt zich op het adviseren over de re-integratiemogelijkheden van de door ziekte, ongeval of letsel uitgevallen werknemer.

 

Veel ambachten en beroepen zijn uit het zicht verdwenen of komen alleen nog als curiositeit voor, zoals de turfsteker, steenbakker, ketellapper en poortwachter. Veel geluiden zijn daar ook bij verdwenen, zoals dat van de melkboer met zijn flessen, de handboor van een timmerman, een zaal met schrijfmachines. Mechanisering, industrialisering, automatisering en inmiddels robotisering hebben geleid tot revoluties in werk en de wijze waarop de mens dat werk verricht en de ontwikkeling geeft zorgen (voldoende werk?) maar ook steeds nieuwe kansen. De constante factor is steeds het belang van het werk voor werkgever en werknemer en de maatschappij waar zij deel van uitmaken. De juiste man of vrouw op de juiste plaats, de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten. Inkomensbehoud, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke deelname. Voldoende werkgelegenheid, economische groei en maatschappelijke ontwikkeling.

 

De arbeidsdeskundige van Meander Arbeid, Hans Kriegsman, heeft oog voor bovengenoemde belangen en is betrokken bij de zaak. Kennis verkregen door werkzaamheden als arbeidsbemiddelaar en arbeidsdeskundige, werkend voor bedrijven en instellingen, arbodiensten, arbeidskundige bureaus, verzekeraars, maar ook met werkervaring bij het UWV en haar voorgangers. Een advies van  Meander Arbeid houdt rekening met wet- en regelgeving en neemt de gedragscode van de register-arbeidsdeskundigen als leidraad. Op de website vindt u informatie over:

Onze inbreng bij uitval van werknemers en re-integratie:

  en verdere relevante zaken.                  

Hoe kunt u ons bereiken?

Meander Arbeid

Dorpstraat 141

6871 AG Renkum

                                                            Route omschrijving

                                                                     Onze locatie

 

Mob. [06] 53659851

 info@meander-arbeid.com

Meander-arbeidskundig@planet.nl