Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Hans Kriegsman

 Opleidingen en registratie

  • HAVO
  • MBO en HBO arbeidsmarktpolitiek en personeelsbeleid (st.SOSA)
  • Opleiding tot arbeidsdeskundige via de GMD
  • Uiteenlopende cursussen, zoals basis intermediair, assurantie B, basis letselschade en specifieke trainingen voor arbeidsdeskundigen (schattingen zelfstandigen, systeemleer en reïntegratie e.d.), CBBS autorisatie (deelname aan “teamwork AD”)
  • Geregistreerd bij SRA (register voor arbeidsdeskundigen)
  • Geregistreerd als Meander Arbeidskundige Diensten en Letselschadezaken bij de K.v.K. nummer 09107674

 

 

Werkervaring

  • ervaring als medewerker personeelszaken bij een hypothecaire bank
  • werkzaam geweest bij de arbeidsvoorziening als bemiddelaar profit sector en als projektleider voor moeilijk plaatsbare langdurig werklozen, 7 jaar
  • vanaf 1987 werkzaam als arbeidsdeskundige bij de GMD. Naast indivuduele gevalsbehandeling betrokken geweest bij verzuimbeheersing bij grotere werkgevers. Bij de overgang naar de UVI’s (uitvoeringsinstanties) een jaar hoofd geweest van een bemiddelingseenheid, buiten het uitbouwen van de afdeling aan voorlichting gedaan en trainingen gegeven. Na opheffing bemiddelingseenheid gaan werken als arbeidsdeskundige bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid.
  • vanaf september 1999 werkzaam als zelfstandig arbeidsdeskundige, vanaf 2001 fullt-time.

 

Onbetaalde functie

Tot medio 2008 secretaris geweest van het platform zelfstandigen van de NVvA (Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen).

 

Specifieke ervaring als arbeidsdeskundige

Ruime ervaring als arbeidsdeskundige op het terrein van voorzieningen, beoordeling arbeidsongeschiktkheid (mensen in loondienst en zelfstandigen) en reïntegratie bij eigen of nieuwe werkgever. Als zelfstandige deze zaken voortgezet en uitgebreid naar arbobeleid en verzuimbeheersing, premie en subsidiesanering van bedrijven, arbeidskundige interventies en reïntegratie naar nieuw werk. Ervaring vanuit het eigen bedrijf en in samenwerking met derden met bemiddeling.   

Dienstenpakket aan werkgevers, zoals interventie bij ziekte die langdurig dreigt te worden, advisering over verzuim- en arbobeleid, werplekonderzoek en interne herplaatsbaarheid, subsidie advies, detachering en externe plaatsing van medewerkers die niet bij eigen werkgever herplaatsbaar zijn. Seminars gegeven voor ondernemers met het oog op de nieuwe arbodienstverlening en nieuwe wetgeving als WIA.

Werkzaam voor verzekeraars (met name schadelastbeheersing vanuit verzuimpolissen) en vaste arbeidsdeskundige bij meerdere bedrijven.

Ruime ervaring bij het UWV ten aanzien van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen en ondersteuning van WAJONG teams. Ervaring met zowel oude als nieuwe (WIA) beoordelingscriteria. Ervaring met het uitvoeren van DO’s (deskundigenoordelen).    

 

Samenwerking

Mede oprichter van Arbeidsdeskundigen in Bedrijf BV (o.m. interventies WVL periode). Samenwerkingsverbanden met meerdere arbo dienstverlende buro’s (preventie, interventie en reïntegratie).