Arbeidsbemiddeling naar nieuw werk

Wanneer de werknemer door ziekte, ongeval of gebrek ongeschikt wordt voor het eigen werk en er geen (afdoende) herplaatsingsmogelijkheden zijn bij u in het bedrijf, blijft u de eindverantwoordelijkheid houden voor de verdere re-integratie:
  
het bemiddelen naar passend werk op de arbeidsmarkt.
 
In de regel geldt deze inspanningsverplichting voor de duur van 2 jaar vanaf de ziekmelding, de periode waarin de loondoorbetalingsverplichting van toepassing is.
 
U heeft met de werknemer en de arbodienstverleners al een route doorlopen, waarbij de bedrijfsarts de mate van beperkingen heeft vastgesteld en de werknemer belastbaar vindt voor werk. Werk dat u wellicht niet kunt bieden, waarna een oriëntatie op de arbeidsmarkt moet gaan plaatsvinden.

Meander Arbeid heeft een ruime ervaring met de re-integratie van werknemers in nieuw werk en in het soms intensieve proces dat daaraan voorafgaat. Gesprekken met de werknemer over de belastbaarheid en beschikbaarheid voor werk, de opgedane werkervaring en kwalificaties, soms testen voor de verdere oriëntatie, het zoeken van een relevante stageplaats om nieuwe ervaring op te doen, solliciteren op passende vacatures. Meander Arbeid begeleidt de werknemer in dit proces, zoekt naar mogelijkheden en informeert de werkgever periodiek over de vorderingen.

De expertise in arbeidsbemiddeling en arbeidskundig werk combineert zich optimaal in het vinden van passend werk voor uw werknemer. Streven naar het optimaal benutten van de werkmogelijkheden die de werknemer heeft, is het uitgangspunt.                

NB : waar Meander Arbeid zelf het arbeidskundig onderzoek heeft gedaan naar de interne herplaatsbaarheid, wordt geen opdracht geaccepteerd voor het zoeken naar nieuw werk voor deze werknemer. Daarmee wil Meander Arbeid voorkomen dat van belangenverstrengeling sprake kan zijn.